Impressum

Impressum

C. Wantia
Borgwardstraße 9
D-48599 Gronau/Westf.
T: 0049 (0) 2562 – 99 15 880
M: info@evento-mobil.de
W: www.evento-mobil.de

Verantwoordelijke webmaster volgens § 6 MDStV: C. Wantia

DISCLAIMER

rOndanks zorgvuldige inhoudscontrole aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links, evenals vermeldingen in gastenboeken en forums. De inhoud van de gelinkte pagina’s is uitsluitend de verantwoordelijkheid van hun exploitanten. Rapporten en gebieden gemarkeerd met naam (bijv. Gastenboek en forum) weerspiegelen niet de mening van het bestuur of de vereniging – we distantiëren ons fundamenteel van de inhoud en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

1. Inhoud van de Online aanbieding

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die verwijzen naar materiële of immateriële aard, die zijn veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij de auteur opzettelijk of grove nalatigheid bewijst Fout is aanwezig. Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of de gehele aanbieding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te beëindigen.


2. referenties en Links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van koppelen geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina’s. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde / gekoppelde zijden, die werden gewijzigd na het instellen van de link. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod alsook op buitenlandse vermeldingen in gastenboeken, discussiefora, linkdirectory’s, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases over de inhoud waarvan externe schrijfbeurten mogelijk zijn. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is de aanbieder van de bedoelde pagina, en niet degene die alleen linkt naar de betreffende publicatie, aansprakelijk.


3. auteursrecht en labelrechten

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, audio- en videoclips en teksten te respecteren, om zijn eigen foto’s, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken , Alle binnen het internet aanbieden en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de eigenaar van het auteursrecht. Alleen al vanwege de loutere vermelding is niet om te concluderen dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden! De copyright voor gepubliceerde, gemaakt door de auteur-objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.


4. gegevensbescherming

Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, wordt de overdracht van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis gedaan. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoonnummers en e-mailadressen door derden met het doel om niet uitdrukkelijk gevraagde informatie te verzenden, is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenaamde spam-mails in geval van overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.


5. juridische gevolgen van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarnaar deze pagina werd verwezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen hiervan niet van invloed.